Organisation ved Hærens Sergentskole

Overordnet struktur

Hærens Sergentskole består efter omlæggelse af den grundlæggende sergentuddannelse og deltagelse i hærstabens administrative fællesskaber af 94 faste normer, og heraf er ca. 36 på midlertidig tjeneste. Skolen er opdelt i en stab (23), Grundlæggende sergentuddannelse (GSU-KMP) (26), Officersgrunduddannelse OGU-KMP (31) og Videreuddannelsesafdelingen (VUTAFD) (14).


Lærerstruktur i delingerne

På de grundlæggende sergentuddannelser, Officersbasisuddannelsen (OBU), Løjtnantbasisuddannelsen (LBU) og Sprogofficersbasisuddannelsen (SPROG) deles der op i delinger på maksimalt 35 elever med en lærerkadre på 5 mand.

Stabchefen

Peter Vexø

Major.

Stabchef

Kontakt:

FIIN: HSGS-STCH
Tlf.: +45 4132 0294
Mail: fak-hs-stch@fiin.dk
Dokumenter

© 2019 - Hærens sergentskole. Skriv til webmaster